Sunday, September 8, 2019- Hull

Sunday, September 29, 2019- Leeds

Sunday, October 20, 2019- Thornaby

Sunday, December 1, 2019- Leeds

Saturday, January 25, 2020- Hull

Sunday, March 1, 2020- Thornaby

Sunday, May 3, 2020- Newcastle